Generalforsamling i Fiskebranchen

5. maj holdt Foreningen Fiskebranchen generalforsamling med fokus på samarbejdet mellem fiskeriet, akvakulturen, fiskehandlerne osv.

Selvom fiskerne, fiskeopdrætterne, fiskehandlerne, fiskerihavnene og fiskeindustrien langt fra er enige om alt, så er lighederne større end forskellene.

Fisken er den store fællesnævner! Og grundlaget for et stærkt samarbejde i Foreningen Fiskebranchen, som 25. maj holdt generalforsamling.

Her aflagde formand Kenn Skau Fischer, som også er direktør i Danmarks Fiskeriforening, sin beretning, hvor han takkede for samarbejdet bl.a. om klimamærke, PFAS og branding.

 

Anbefalinger til klimamærke

Foreningen Fiskebranchen har siddet i den tekniske arbejdsgruppe for klimamærkningsordningen. Anbefalingerne blev i foråret færdige og afleveret til fiskeriminister Jacob Jensen (V). Der er lagt op til en frivillig ordning. Fiskebranchen havde håbet, at ernæring også blev et parameter for mærket, men sådan gik det ikke.

– Vi følger arbejdet, og vi vil selvfølgelig fortsat give indspark, så vi får et mærke, som både vi og forbrugerne kan se en mening med, sagde Kenn Skau Fischer.

Fiskebranchen har især øjnene rettet mod de data, der danner baggrund for klimamærket, f.eks. er rejernes klimaaftryk beregnet ud fra sveske tal, som ikke er repræsentative for branchen.

Heldigvis skal Aalborg Universitet i gang med et stort analysearbejde, hvor 2000 fødevarers klimapåvirkning analyseres. Klimamærket forventes først at træde i kraft i 2025.

 

Branding

Et andet fælles fokus er PFAS, hvor fund i æg, som kunne spores tilbage til fisk, rystede hele branchen. Fiskebranchen har derfor været i dialog med Fødevarestyrelsen, og der tages fortsat prøver for at sikre, at grænseværdier ikke overskrides. 

En svær sag, som risikerer at blakke Fiskebranchens ry. Derfor vil foreningen også gerne samarbejde med styrelsen bl.a. i det Rådgivende Fødevareudvalg, og evt. det strategiske udvalg.

Udover styrelsen så har Fiskebranchen også haft møder med Partnerskabet for Fisk og Skaldyr, Food Nation og Forum for Fødevareklyngens Eksport. Alle steder er der fokus på branding, og hvordan man sikrer, at fisk og skaldyr blev afsat og eksporteret.

 

2 års genopstandelse

For Foreningen Fiskebranchen arbejder nemlig for at sikre de bedste muligheder for at afsætte danske fiskeprodukter i ind- og udland. Sådan lød det for to år siden, da foreningen opstod.

Eller rettere sagt genopstod! I 2018 lukkede Fiskebranchen efter en række år, men i kølvandet på corona og Brexit slog Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Danish Seafood Association, Dansk Akvakultur, Landbrug og Fødevarer og Danmarks Fiskehandlere pjalterne sammen igen.  Danske Havne er associeret medlem.

Kenn Skau Fischer er, som sagt, formand for Foreningen Fiskebranchen. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev det besluttet, at han fortsætter på denne post. Poul Melgaard Jensen, direktør i Danish Seafood Association forsætter som næstformand.

Dermed er den eneste ændring, at René Christensen afløser Brian Thomsen som repræsentant for Dansk Akvakultur.