Spis dansk fisk

Sundt. Bæredygtigt. Klimavenligt – og så smager det godt. Dansk fisk er i en klasse for sig, men alligevel spiser vi alt for lidt fisk.

Det vil Foreningen Fiskebranchen gøre noget ved. Foreningen Fiskebranchen er et styrket samarbejde mellem fiskere, akvakultur, eksportører og fiskehandlere, og sammen vil vi skabe de bedste muligheder for at afsætte danske fiskeprodukter.

Det kan både være herhjemme i Danmark, hvor der skal mere fisk på menuen i de offentlige og statslige køkkener. Men også på markederne i det øvrige EU, hvor forbruget skal have et løft. Foreningen Fiskebranchen har fokus på bæredygtighed, sporbarhed, kostråd og meget mere.

Formål

Foreningen Fiskebranchens formål er at bidrage til at styrke koordineringen af afsætningsaktiviteterne i forsyningskæden, og dermed styrke betingelserne for tilgængeliggørelsen på markederne for fiskevarer. Vi kan bl.a.:

 

  • udarbejde standardkontrakter, som er forenelige med EU-lovgivningen
  • fremme afsætningen af fiskevarer og akvakulturprodukter fra Unionen på et ikke-diskriminerende grundlag ved for eksempel at udnytte certificering og navnlig oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker, geografiske betegnelser, garanterede traditionelle specialiteter og angivelser af bæredygtighed
  • fastsætte regler for produktion og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter, der er strengere end dem, der er fastsat i EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning
  • øge kendskabet til og kvaliteten og gennemsigtigheden af produktionen og markedet såvel som gennemføre faglige og erhvervsuddannelsesaktiviteter, f.eks. vedrørende kvalitet og sporbarhed og fødevaresikkerhed, og for at tilskynde til forskningsinitiativer
  • drive forskning, foretage markedsundersøgelser og udvikle metoder til optimering af markedets funktion, herunder gennem brug af informations- og kommunikationsteknologi, såvel som indsamle samfundsøkonomiske data
  • stille de oplysninger til rådighed og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for at levere stabile forsyninger i den kvantitet, af den kvalitet og til den pris, der svarer til markedets behov og forbrugernes forventninger
  • foretage forbrugerorienteret promovering af arter, som stammer fra fiskebestande, hvis tilstand er bæredygtig, som har betydelig ernæringsmæssig værdi, og som der ikke er noget stort forbrug af
  • føre kontrol med og træffe foranstaltninger til at sikre, at medlemmernes aktiviteter overholder den pågældende brancheorganisations regler.